Profod

Om Profod

Pro | Fod - Klinik for fodterapi. I klinikken udfører Statsaut. Fodterapeut Lone Christiansen fodterapeutiske ydelser inden for alle specialer - inklusiv ortopædiske indlæg. Lone har i mere end 20 år arbejdet som autoriseret sundhedsprofessionel fagperson i Hospitalssektoren, Hjemmeplejen og Psykiatrien. Klinikken har Ydernummer og overenskomst med den offentlige sygesikring. Alle patienter med lægehenvisning kan få tilskud. Great Footwork Dansk retskrivningsordbog Fodarbejde - energisk og måske langvarig virksomhed som man udfører for at nå et overordnet mål. Pro | Fod’s vision er ved grundig og vedholdende behandling, at hindre eller reducere udfordringer ved bevægapparatets bærende dele og sikre et aktivt liv. En hyldest til alle jer som gør en indsats!